top of page

Pastel Wedding | תכלת שמיים מרגיע

התכלת הוא הפסטל הכי בסיסי.

תכלת יכול לכוון גם לצד הנשי בגוון העדין שלו, וגם לצד הגברי איתו הוא מזוהה מילדות.

אם נלך על הגוון הכי בהיר של התכלת, נוכל להשתמש בו כמעט בכל היבט בעיצוב האירוע.

לא לגמרי תכלת, גם לא לגמרי לבן. הגוון בו הגבול בין השניים מטושטש. זה בדיוק השלב אליו צריך לכוון. מיוחד, שונה, אבל עדיין מאופק ועדין.

רמיזה של ייחודיות וניסיון לצאת מהקופסא,

בלי באמת לעשות את זה יותר מידי.

לכלה הזו שלא כמו השאר, אבל עדיין רוצה להצמד לקלאסי,

תכלת - והשמיים הם הגבול (;

4f3457c4de5f5cc6d9f95cb2fb70fe27.jpg
5a1433a042d27e1f5fa835918eb650c5.jpg
7ecfb38fb4ce3a9daea8e9236a035fdd.jpg
8d61815326887d1fc0e91cca6e607daa.jpg
11b09fabb8a019a0f8252bab9b4d7070.jpg
9464cd4fbc1382d35d187e4b74cecd13.jpg
54695b533935e6c3a8bcc562c52e953e.jpg
86628bdbf7fe2ea201fd266f2f86aa15.jpg
b46b00a45b5f9763423ee698ea0240fd.jpg
90881cb3fb138f6f3e60905880780eb6.jpg
685e2124b8963e64e3b1bd9327fbfb02.jpg

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page